Zároveň konstatoval, že soud první instance věc neposoudil právně správně. Město se s Protomem soudí o smluví pokutu za zakázku na Velkém náměstí z let 2013 a 2014. Požaduje přitom pokutu přesahující osm milionů korun.

Před šesti a sedmi lety prováděl Protom stavební práce na strakonickém Velkém náměstí. A dokončil a předal je o tři měsíce později. Pokuta ve smlouvě byla stanovena až na polovinu ceny zakázky. Vedení města kvůli tomu na Protom nechalo podat žalobu a požaduje v ní 8,170 milionu korun.

Strakonický okresní soud loni v srpnu žalobu zamítl. Zjednodušeně řečeno dospěl k tomu, že smluvní pokuta byla v rozporu s dobrými mravy a je neplatná. Strakonická radnice se odvolala a krajský soud jí dal v úterý 3. března částečně za pravdu. Rozhodnutí okresního osudu totiž zrušil a vrátil věc do Strakonic k novému projednání.

„Právní posouzení věci nebylo správné,“ řekla v ústním odůvodnění rozhodnutí soudkyně krajského soudu Helena Papoušková. Podle odvolacího senátu nelze smluvní pokutu prohlásit za neplatnou jen proto, že je neobvykle vysoká. Podle krajského soudu pokuta nevznikla v situaci odporující dobrým mravům. „Máme za to, že šlo o standardní situaci,“ řekla soudkyně Helena Papoušková.

Rozhodnutí soudu ale ještě neznamená, že by strakonická radnice měla vyhráno. Ujednání o smluvní pokutě je sice podle výkladu krajského soudu platné, ale o výši pokuty se bude ještě jednat. A Protom tvrdí, že zpoždění nezpůsobil on, ale město tím, že posunulo zahájení stavby.

„Když město posune zahájení, tak to samozřejmě ovlivní celou stavbu,“ řekl po jednání soudu jednatel Protomu Miroslav Procházka s tím, že vliv pak má počasí i to, jak jsou vytíženi dodavatelé materiálu nebo zda jsou vánoční svátky před dokončením díla. Podle obhajoby Protomu byly i chyby v projektu a městu zpožděním nebyla způsobena žádná škoda.

Zástupce stranické radnice na vyhlášení usnesení krajského soudu nedorazil a nepřijel ani právník města. Radnice už dříve odmítla, že by zpoždění bylo její vinou. „Je nutné zdůraznit, že stavební práce byly dokončeny s mnohaměsíčním zpožděním oproti dohodnutému termínu a toto zdržení nezpůsobilo město Strakonice,“ uvedla mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.

Pokud se nyní bude strakonický okresní soud řídit právním názorem krajského soudu, bude se jednat o tom, jaká bude výše smluvní pokuty nebo zda vůbec nějaká bude. Tedy se začne řešit, kdo zpoždění způsobil.