Strážníci zajistili okolí místa úniku, kde plyn unikal nejen z uzávěru, ale už i z asfaltu kolem něj. Závadu nahlásili na dispečink E.ONu a vyčkali do příjezdu technika.