Úhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody v první třetině rozpětí trestní sazby se zařazením do věznice s dozorem navrhla v úterý 16. prosince při hlavním líčení státní zástupkyně pro bývalou tajemnici Okresního tělovýchovného sdružení Prachatice M.Č, když podle státní zástupkyně je v tomto případě rozpětí trestní sazby od dvou do osmi let.

Hlavní líčení

Podle obžaloby měla bývalá tajemnice OTS neoprávněně čerpat pro vlastní potřebu prostředky OTS, navíc nevedla řádně účetnictví. Bývalé členy revizní komise pak obžaloba viní z toho, že svým nekonáním umožnili, aby se bývalá tajemnice mohla dopouštět trestné činnosti. Hlavní líčení bude pokračovat 23. ledna.

Stalo se tak v rámci čtení závěrečných řečí, jimiž pokračovalo hlavní líčení u Okresního soudu v Prachaticích. Hlavní obžalovaná M.Č. se ani tentokrát hlavního líčení osobně neúčastnila. Kromě nepodmíněného trestu odnětí svobody za pokračující zločin zpronevěra a přečin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění navrhla prachatická státní zástupkyně Hana Hospodářská, aby soud uložil M.Č. také trest propadnutí věci – nakoupených věcí zajištěných při domovní prohlídce a prohlídce nebytových prostor, neboť se podle obžaloby jedná o věci, které byly nakoupeny z prostředků OTS a tedy získány trestným činem.

V úterý při hlavním líčení se v závěrečných řečích vyslovili k návrhu státní zástupkně rovněž právní zástupci všech obžalovaných a rovněž dvě spoluobžalované členky revizní komise. Podla obhájce hlavní obžalované nebyly soudu předloženy jednoznačné důkazy o tom, že by jeho mandantka naplnila skutkovou podstatu jednání, z něhož je obžalobou viněna a navrhl soudu, aby věc překvalifikoval na přečinové jednání.

Bývalý předseda kontrolní komise se svého práva vyjádřit se jako poslední ještě před přerušením hlavního líčení vzdal. Poslední členka revizní komise se hlavního líčení podobně jako hlavní obžalovaná osobně neúčastnila. Její právní zástupce však ve své řeči požádal soud o možnost v jejím případě zrušit žalobu podobně, jako to soudu navrhla státní zástupkyně v osobě spoluobžalovaného bývalého předsedy revizní komise.

Spoluobžalovanými jsou také tři členky revizní komise M .M., M. T. a D. M. a spolu s nimi i její bývalý předseda J. V. Zatímco pro posledně zmíněného navrhla státní zástupkyně soudu, aby byl obžaloby zproštěn, zbylým třem členkám revizní komise hrozí podmíněný trest až do šesti měsíců. „Vzhledem k charakteru trestné činnosti a doznání obžalovaných navrhuji ukládat podmíněný trest 
v první polovině trestní sazby se zkušební dobou v první třetině rozpětí trestní sazby," navrhla soudu státní zástupkyně.

Soud bude pokračovat v hlavním líčení 23. ledna, kdy se předpokládá vynesení rozsudků.