Od října 2009 do letošního října neplnil soudem uloženou vyživovací povinnost na své dvě nezletilé děti. Za tu dobu vznikl podezřelému na výživném dluh ve výši 230 tisíc korun.