S příbuznými

Paní Anna, tehdy 34letá, jako jednatelka společnosti uzavřela 3. května 2010 pracovní smlouvu s dcerou své účetní Zuzanou (23) na pozici kontroling se mzdou 50 000 korun, když o tom jednala se svým bratrem ředitelem panem Martinem. Nová síla ale 10. už května odešla na dočasnou pracovní neschopnost, která trvala do 31. července. Na ni navázala pobíráním peněžité pomoci v mateřství do 12. února 2011 a od 8. března do 10. září zase marodila. Správa sociálního zabezpečení jí vyplatila nemocenskou v celkové výši 45 747 korun a peněžitou pomoc v mateřství 331 316 Kč.
2. ledna 2012 paní Anna předjednala s ředitelem-bratrem smlouvu se švagrovou Kateřinou (32), manželkou pana ředitele, opět na kontroling, a to za 76 000 Kč měsíčně. Podepsal ji pan Martin. Mladá žena hned 5. ledna nastoupila na dočasnou pracovní neschopnost, kterou ukončila v souvislosti s těhotenstvím. Na nemocenské pobrala 197 540 Kč.
V roce 2013 došlo také na paní Annu. 1. července se stala zaměstnancem – ředitelkou za 80 000 korun měsíčně.4. července nastoupila na dočasnou pracovní neschopnost a do 29. ledna 2014 jí úřad vyplatil 136 800 korun.
Společně s ředitelem panem Martinem (42) byly dámy obžalovány z podvoduse způsobením větší škody. Využily svého práva a odmítly vypovídat.

Normálka?

Ředitel se vyjádřil jen v přípravném řízení. Není prý pravda, že by on nebo někdo jiný někoho uvedl v omyl a způsobil jinému škodu. Vysvětloval, že v roce 2010, kdy nastal útlum na trhu stavebnin, hledali „vnitřní rezervy v práci", aby odstranili nehospodárnosti, a k tomu potřebovali někoho schopného nezávislého, jako by vnějšího, pohledu na věc, nezatíženého praxí. Doporučili jim paní Zuzanu. Protože kontroling je mimořádně odborná práce vyžadující naprostou loajalitu a neúplatnost, doporučili jim dát pracovnici zmíněný plat – prý s tím, že v Praze by byl spíš podprůměrný.
Během roku 2011 projevila o toto místo zájem jeho manželka. Nechtěl jí v tom bránit, mzdu ale měla dojednat se společnicí paní Annou. Těch 76 000 nepovažoval za nepřiměřené. Při nástupu obou žen prý o jejich těhotenství nevěděl.
Posléze v červnu 2013 oznámila společnice paní Anna, že skončí mateřskou a bude se naplno věnovat řízení firmy jako ředitelka. V souladu s obchodník zákoníkem si výši mzdy určila sama, podle pana Martina spíše na spodní hranici obvyklých tax.
Svědkyně ze správy sociálního zabezpečení uvedla, že její pozornost vyvolala okolnost pracovních neschopností krátce poté, kdy pracovní poměry vznikly. věc pak přezkoumal oblastní inspektorát.

Není to trestné?

Okresní soud v Prachaticích obviněné kvarteto obžaloby zprostil. Soudce dovodil, že pokud by mělo jejich jednání být podvodem, musel by u stíhaných osob být shledán úmysl sjednat smlouvy a mzdu tak, aby poskytované dávky byly co nejvyšší. Důkazy o takovém úmyslném jednání ale nebyly předloženy, žaloba fakticky podle soudu vycházela pouze z domněnek či pochybností, zda dotyčným platby náležely oprávněně či nikoliv. Jak soudce uvedl v odůvodnění, lze připustit, že poté, kdy strany uzavřely řádné smlouvy a stanovily odměny, jejichž výše nevybočovala z obvyklých v jiných firmách, došlo k dalším skutečnostem. Není ale potvrzeno, že by smlouvy byly uzavírány s vědomím, že nebudou plněny, že ženy nebudou ve firmě pracovat a že dohody sledovaly získání co nejvyšších dávek. Skutek se stal, ale není trestným činem, uzavřel prachatický soud.
Státní zástupce se odvolal. Upozornil na to, že ženy v době uzavírání smluv byly gravidní, jedna z nich dokonce ve 22. týdnu. Pár dní po podpisu nastoupila rizikové těhotenství. Měla „odstraňovat profesionální slepotu" kontrolingem ve firmě a pomoci jí k lepším výsledkům, a přitom šlo čerstvou absolventku školy pro učitelky mateřinek, zdůraznil. I v ostatních případech šlo podle žalobce o koordinovaný postup obviněných provázaných příbuzenskými vztahy, o záměrné a úmyslné jednání k získání vysokých plateb od sociálního zabezpečení. Zpochybnil i význam uměle vytvořeného postu kontrolingu ve firmě snad s 19 zaměstnanci. Okresní soud podle něho nepřihlédl ke všem opatřeným důkazům.
Obhájce naopak zdůrazňoval absenci úmyslu někoho podvést. Byly tady řádně uzavřené pracovní smlouvy a následně nastaly nějaké pracovní neschopnosti. Není důkaz, že by ředitel o důvodech těchto onemocnění věděl v době uzavírání smluv. O svém těhotenství podle vlastních slov nevěděla ani jeho manželka. Kromě toho gravidita nemůže být důvodem k odmítnutí pracovní smlouvy, zákoník práce to naopak výslovně zakazuje. Zaměstnavatel není oprávněn se na ni ptát, a i kdyby o ní věděl, nesmí z toho vyvozovat závěry, poučoval advokát.
K výši sjednaných mezd obhájce opakoval, že nebyla výjimečná, podle opatřených zpráv z jiných firem byly naprosto běžné, u přímých konkurentů této společnosti dokonce i násobně vyšší. A srovnávat příjem kontrolingu s platem skladníků je jistě zavádějící, dodal. Do teorie o příbuzenství nezapadá případ stíhané, která byla jen dcerou účetní firmy. Měla jinou kvalifikaci, ale sháněla práci, plánovala rodinu, a v obtížné situaci přijala nabídku zaměstnání. Že její těhotenství se ukázalo být rizikové, je u nás poměrně časté.
Okresní soud podle něho rozhodl správně.

Ještě jednou

Krajský soud ale rozsudek zrušil jako přinejmenším předčasný a věc vrátil první instanci. I v této podobě přetrvává důvodné podezření, že se obvinění dopustili popsané trestné činnosti. Nahrává tomu příbuzenský poměr tří zúčastněných,i výše poskytovaných mezd. V pracovních vztazích je věcí vedení firmy, koho přijme a koho ne, a jaký dá komu plat, ale okresní soud se nevypořádal se všemi okolnostmi případu. Některé důkazy bude muset provést znovu a některé nové opatřit. Má například objektivizovat čas vzniku a důvody pracovní neschopnosti jednotlivých žen, okolnosti určení výše jejich mezd, když důkazy obhajoby srovnáním se dvěma jinými firmami bez znalosti složení v nich odměňovaných kádrů nejsou průkazné. Měl by se zabývat otázkou, jak se ředitel zajímal o zdravotní stav přijímaných zaměstnankyň z hlediska, zda budou schopny vykonávat pozici, na kterou nastupovaly, i jeho úvahy o výši jejich platů s přihlédnutím k tomu, že sám bral násobně nižší odměny, atd. Teprve pak bude moci soud učinit úplná zjištění a na jejich základě správné rozhodnutí.