Odcizil různé nářadí a věci, které byly v objektu uskladněné. Případ se odehrál někdy v první polovině července a policisté pachatele hledají.