Zmizel mu z ní startovací vozík, startéry a kompresor. Z areálu firmy pachatel odcizil ještě dva kusy elektronových kol.