Z domu následně odcizil elektroniku, šperky, finanční hotovost, ale také cestovní doklady a zdravotní pomůcky. Svým protiprávním jednáním poškozeným způsobil škodu za více jak 20 000 korun.

Další prověřování provádí netoličtí policisté.