30. října zamítl takový návrh paní Marie F.  proti okrskové volební komisi ve Zbelítově.  Na poštu byl podán ještě ve lhůtě, 24. října, ale soudu došel až 27. října. Ten musí návrh dostat nejpozději v poslední den lhůty, nepostačuje datum podání k přepravě, řekl soud.

Čestná prohlášení

V pondělí soud projednal návrh Petera M. proti okrskové volební komisi v Jetěticích. Žalobce uvedl, že se vyhlášené výsledky voleb odlišují od čestných prohlášení 27 voličů. Jedna  z kandidátek tak podle něho získala o hlas méně, než uvádějí výsledky, a její volební strana o čtyři (správně o dva). Kromě toho stěžovatel namítl, že volební místo nebylo zapečetěno. Zpochybnil i uložení urny do dřevěné skříně.

Soud věc prozkoumal a uzavřel, že volební schránky a další listiny byly zcela prokazatelně nepřístupné pro jakékoliv jiné osoby, vyjma okrskové volební komise. To je rozhodné pro posouzení platnosti hlasování. Zapečetění budovy, ve které se hlasování koná, zákon nepožaduje. Soud proto uzavřel, že nezjistil porušení volebního zákona, které by mohlo výsledky hlasování ovlivnit. Proto hlasování není neplatné.

Další návrhy pana M. se vztahují k počtu hlasů, které obdrželi kandidáti jednoho sdružení. Jedná se tedy o neplatnost volby kandidáta. Z formulace návrhu lze dovodit, že se napadá  platnost volby toho kandidáta, který získal poslední mandát, uzavřel soud. Proto zjišťoval,  zda pořadí kandidátů bylo stanoveno správně na základě odevzdaných hlasů voličů.

Zjistil, že voleb se účastnilo 186 voličů. Soud všechny hlasovací lístky zkontroloval

a přepočetl výsledky. Jednotliví kandidáti obdrželi hlasy tak, jak jsou uvedeny v zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva. Zhodnocením lístků a čestného prohlášení je prokazatelné, že někteří z těch, kteří prohlášení podepsali, hlas pro kandidáty napadeného sdružení neodevzdali. Pro posouzení výsledků hlasování jsou rozhodné údaje v jednotlivých hlasovacích lístcích, nikoli tvrzení uvedená v čestném prohlášení, řekl soud.

Proto uzavřel, že kandidáti byli zvoleni souladně se zákonem. Neplatnost voleb, neplatnost hlasování, či neplatnost volby kandidáta soud neshledal a návrh Petera M. proto zamítl.

V úterý soud odmítl návrh Artura H. z Kosovy Lhoty s tím, že českobudějovický soud není k projednání příslušný - obec Kosova Lhota je v obvodu Krajského soudu v Praze. Navíc byl návrh podán zjevně opožděně.

Čerstvé pobyty

Ve středu dopoledne soud projednával návrh ing. Petra P. proti okrskové volební komisi v Dívčích Kopách. Podle stěžovatele se někteří z voličů v obci  trvale nezdržují a jejich přihlášení se k trvalému pobytu bylo účelové, k ovlivnění výsledku hlasování.

Krajský soud si vyžádal úřední obálky, hlasovací lístky, seznam voličů s rodnými čísly, výsledky voleb. Vyžádal si také od obce záznamy ohlašovny, kdy byly uvedené osoby ohlášeny k trvalému pobytu. Lidi, u nichž se toto datum blížilo termínu voleb, předvolal jako svědky.

Lékař, který se přihlásil letos 22. září k pobytu v obci v objektu s evidenčním číslem, řekl, že na předmětné chatě bydlí nejméně tři čtvrtě roku. Předtím bydlel v J. Hradci v rodinném domě po rodičích. Ke změně se rozhodl, když na začátek října chystal svatbu a chtěl v dokladech upravit osobní stav a bydliště. Zahradní chatu, kde je přihlášen a která má evidenční číslo dva nebo tři roky, přestavuje, ale stavba má zpoždění. Soudu předložil projektovou dokumentaci a připustil, že ještě nebyla projednána, stavební povolení nemá. Objekt je evidován i v katastru nemovitostí. On z Dívčích Kop dojíždí denně do práce, jen někdy zůstává v J. Hradci. Manželka denně dojíždí do Č. Krumlova. K námitkám žalobce o nezkolaudované stavbě nezpůsobilé k obývání soud řekl, že stav objektu je věcí osobních nároků na bydlení. V této věci jej soud nepřezkoumává, jako nepřezkoumává postup ohlašovny pobytu.

Další svědek-volič je přihlášen v této obci od 24. září 2014. Řekl, že na jeho přestěhování naléhali rodiče, když jako ručitel splácí dluh a oni se báli, aby na ně případně nedopadla exekuce. Bratra požádal o možnost trvalého pobytu v rodinném domku v Dívčích Kopách, který bratr koupil před pár lety a který od jara předělávali. Až bude hotovo, chce tady trvale bydlet. Jezdí sem zatím tak třikrát týdně, když je tu třeba udělat nějakou práci, přespí tu tak dvakrát za měsíc, jinak bydlí u kamaráda. Do práce má pár kilometrů, to se dá ujet i na kole, ale chce si koupit nějakou ojetinu. Doufá, že úpravu v Dívčích Kopách dokončí do Vánoc.

Žalující ing. Petr P. ve vyjádření zopakoval názor, že se nelze přihlásit k trvalému pobytu v objektu, který nemá číslo popisné. K dalším voličům, kteří podle něho neměli v Dívčích Kopách volit, tvrdí, že dotyční manželé trvale bydlí v Linci, nemovitost v obci prodali a trvale v ní nežijí.

Soud poté odročil k přípravě rozhodnutí, které vyhlásí zveřejněním na úřední desce soudu.