Navrhovatelé tvrdí, že Lukáš Sch. se podle čestného prohlášení v době voleb nezdržoval v obci a volit nebyl, přesto dle místopředsedkyně okrskové volební komise volil a byl v seznamu voličů uveden. Dvě voličky byly připuštěny k volbě a hlasovaly, přestože nepředložily občanský průkaz. Podle voličů jeden kandidát ČSSD v restauraci v budově, ve které je volební místnost, tvrdil voličům, že obdržel od starostky obce SMS zprávu, že by měl být starostou. Ta mu ale žádnou takovou SMS neposlala. Tímto způsobem prý byli voliči přesvědčeni, že starostka obce chce ve funkci skončit a nechce být znovu zvolena. Volební kampaň ze strany kandidátů ČSSD byla vedena klamně a nedovoleně. To se podle navrhovatelů zásadně projevilo  na volebních výsledcích, když  politické hnutí Starostové a nezávislí, jehož lídrem byla starostka Martina B., v okrsku Malovičky získalo pouhých 5,45 % hlasů, přičemž ve všech zbylých volebních okrscích od 19,54 % do 34,90 % hlasů.

Volební komise příslušného okrsku předložila čestné prohlášení Lukáše Sch. o jeho účasti ve volbách se seznamem svědků o jeho přítomnosti. Starostce prý řekl, že volit byl, a podepsal  jí bez kontroly „papír". Jeho přítomnost v obci prý mohou potvrdit jeho rodiče, děda a další občan.

U žen, které volily bez občanských průkazů, členky volební komise následně zkontrolovaly doklady v jejich bydlišti. Členové volební komise je znají desítky let, proto se nemohlo jednat o volební podvod ve smyslu umožnění volby neoprávněné osobě, sdělila komise.  V případě, že by občanský průkaz nebyl platný, byla volební komise připravena o události provést zápis.

Zmíněný kandidát nařčený z porušování pravidel voleb uvedl, že volební místnost je pouze ve stejné budově jako restaurace a má samostatný vchod z jiné strany. V čase voleb v restauraci nebyl. Žádnou volební kampaň v době voleb nevedl. Také další nařčený občan prohlásil, že žádné občany ve dnech voleb neobcházel a nepřesvědčoval je k volení ČSSD.

Podstatný je záznam komise

Soud shrnul, že Lukáš Sch. navrhovatelům podepsal, že volit nebyl. Ve vlastním čestném prohlášení s datem 28. listopadu podepsal, že „zjistil, že v čestném prohlášení bylo uvedeno, že se voleb nezúčastnil". K tomu soud uvádí, že není podstatné, co je uvedeno v prohlášeních,  jestliže ze seznamu voličů vyplývá, že se Lukáš Sch. voleb zúčastnil, jak to dokládá záznam volební komise. Ten nelze zpochybnit, řekl soud, a to ani údajnou nahrávkou telefonického rozhovoru mezi starostkou a tímto voličem z 16. října.

K účasti voliček bez občanského průkazu vzal v úvahu, že následně členky komise zkontrolovaly platnost jejich občanských průkazů v jejich bydlišti. Obě jvoličky dobře znaly, v případě, že by neměly platný občanský průkaz, byly připraveny o tom sepsat zápis. V daném případě k tvrzenému porušení volebního zákona skutečně došlo, uzavřel soud. Dospěl ale k závěru, že se tak nestalo v intenzitě, která by mohla ovlivnit průběh hlasování. Voličkám bylo umožněno realizovat své aktivní volební právo a svou vůlí se podílet na vytvoření zastupitelstva obce, v níž trvale žijí. Z pohledu ústavně zaručeného práva účasti jedince na správě veřejných záležitostí by naopak porušením volebního zákona byla možnost uskutečnit volební akt zcela odepřena, a to s ohledem na skutečnost, že následně byla platnost průkazu ověřena v místě jejich bydliště a jednalo se o voliče, kteří byli členům komise dobře známi.

Soud proto uzavřel, že zjištěný způsob porušení volebního zákona nemohl způsobit neplatnost voleb a ovlivnit výsledky hlasování.  Návrh na vyslovení neplatnosti voleb zamítl jako nedůvodný. (10A 150/2014)