Krajská veterinární správa by ráda ujistila veřejnost, že nelze v této souvislosti hovořit o nečinnosti orgánu, když je zcela nezbytné dodržování legislativního rámce, což s sebou pochopitelně nese i nutnost dodržovat procesní postupy, které stanovuje příslušný právní předpis. Vzhledem k uvedenému je možné, že část veřejnosti může uvedený postup vnímat jako zdlouhavý, nebo se může domnívat, že dochází k průtahům v řízení.

KVS zdůrazňuje, že ve věci probíhá velmi intenzivní spolupráce s obcí s rozšířenou působností (ORP – město Prachatice) a příslušným policejním orgánem. Při řešení dalšího umístění psa budou příslušné správní orgány postupovat v maximální možné rychlosti, musí však pracovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat procesní postupy. Zúčastněné správní orgány mají samozřejmě zájem na tom, aby celá věc byla vyřešena v co nejkratší možné době, včetně dosažení co možná nejlepších životních podmínek pro týraného psa. Dovolujeme si tímto požádat veřejnost o trpělivost v celé věci.

KVS v uvedeném případě již od doby, kdy se o případu dozvěděla, uskutečnila několik aktivních a důležitých kroků. O týrání se KVS dozvěděla v pátek 16. 3. ze sociálních sítí a médií, následně téhož dne přišel také podnět k tomuto případu. KVS se neprodleně ve stejný den snažila opakovaně telefonicky kontaktovat ošetřující veterinární lékařku, spojení se podařilo navázat následující den. Ihned v den obdržení podnětu KVS kontaktovala kriminální policii.

V úterý 20. března byl na základě shromážděných podkladů k případu od uvedených subjektů podán obci Prachatice podnět s návrhem na umístění psa do náhradní péče tak, aby byla nejen fakticky, ale i po právní stránce zajištěna adekvátní péče o zvíře. V současnosti KVS finalizuje odborný posudek pro policii, a také trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu.

František Kouba, ředitel Krajské veterinární správy SVS pro Jihočeský kraj