Majitelem je útulek Animal rescue v Českých Budějovicích. V poledne to potvrdil Petr Vorlíček, mluvčí veterinární správy. „Krajská veterinární iniciovala schůzku s původním majitelem psa kvůli trvalé změně vlastnictví štěněte. Na základě podpisu darovací smlouvy se majitelem štěněte stává provozovatel útulku,“ řekl František Kouba, ředitel KVS pro Jihočeský kraj s tím, že útulek s krajskou veterinární správou dlouhodobě úspěšně spolupracuje při péči o týraná zvířata. Původní majitel psa, Jakub z Prachatic, podepsal darovací smlouvu s útulkem.

Jihočeská krajská veterinární správa zároveň vypracovala posudek, který konstatuje porušení zákona a podala také trestní oznámení na podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat.

Štěně je v současné době na veterinární klinice v Praze. „Poté, co bude uvolněno z léčení, bude umístěno u nás,“ potvrdil Vladimír Kössel. Zatím ale není stanoven žádný datum, kdy se pejsek v Českých Budějovicích objeví. Vladimír Kössel zároveň ujistil, že pokud to bude zdravotní stav štěněte vyžadovat, nebude umístěno ve venkovních kotcích.

Jednání kvůli darování psa proběhlo především proto, aby se zabránilo navrácení psa původnímu majiteli. „Přestože bylo vydáno rozhodnutí o předběžné náhradní péči, legislativně byl stále ve vlastnictví původního majitele a toto byl nejrychlejší způsob, jak docílit požadované změny majitele psa,“ vysvětlil ředitel František Kouba.

Vysvětlil také, Krajská veterinární správa byla v poskytování informací o případu zdrženlivá z důvodu řádného a rychlého dokončení legislativního procesu. „Chtěli jsme zabránit případnému zveřejnění informací, které by zásadním způsobem mohly ovlivnit výsledek řízení,“ uzavřel František Kouba.

Pokud by nedošlo k podpisu darovací smlouvy s původním majitelem a útulkem, pokračovalo by řízení o trvalém odebrání zvířete. To by podle informací Prachatického deníku mohlo trvat i několik měsíců. Pes by totiž propadl do majetku státu, tedy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. "Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových musí vyčkat, zda obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnutím uloží propadnutí týraného zvířete podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Vzhledem k tomu, že se tak dosud nestalo, nemůžeme předjímat další věcný ani časový vývoj. Za předpokladu, že bude rozhodnuto, že týraný pes připadne do vlastnictví státu, týraného psa se ujmeme. Ve spolupráci s útulkem, ve kterém bude umístěn, následně najdeme nového majitele," řekl mluvčí úřadu Radek Ležatka. Takové řešení ale nebude již potřeba.

Radek Ležatka na závěr připomněl, že v současné době již delší dobu hledáme majitele pro psího veterána Tobiho, který je umístěn v útulku Animal rescue v Českých Budějovicích.