Podezřelá si totiž v době od července 2016 do května 2017 neplnila vyživovací povinnost na svého nezletilého syna, ačkoliv jí tuto povinnost rozsudkem stanovil okresní soud. Ženě tak za rozhodné období vznikl na výživném dluh ve výši bezmála 5000 korun.

Další prověřování provádí netoličtí policisté ve zkráceném přípravném řízení, proto se podezřelá bude muset ze svého jednání do dvou týdnů zodpovídat také před soudem.