Otravu ryb řešili v sobotu večer jindřichohradečtí policisté, hasiči zastavili přítok vody do rybníka, aby omezili další možné škody na rybách. Na místo byl přivolán také zástupce odboru životního prostředí městského úřadu Jindřichův Hradec.

"Úhyn drobných rybek v Řečičce byl způsoben odtokem závadných látek z dešťové kanalizace, která vede podél hlavní komunikace a ústí do Řečičky pod mostem směrem na Hospříz,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Ivana Nováková s tím, že účelem dešťové kanalizace v této části obce je pouze odvádění srážkových vod, jelikož tato síť ústí přímo do vodního toku, bez jakéhokoli osazeného čistícího stupně.

„V sobotu se do dešťové kanalizace dostala voda z mytí motorového vozidla včetně použitého saponátu. Z pohledu vodohospodáře je tato voda vodou odpadní a do dešťové kanalizace nepatří,"

Mytí motorových vozidel mimo zabezpečené prostory, kdy se odpadní voda může dostat, jako v tomto případě, do povrchových, je přestupkem na úseku vodního zákona. Za tento přestupek lze udělit pokutu do výše 20 000 Kč. "Chápeme, že vlastníci aut chtějí jezdit v čistých vozech, nicméně Jindřichův Hradec nepatří mezi města, kde by nebylo možné si umýt ať už osobní nebo nákladní auto na myčce s technickým zázemím zajišťujícím řádné dočištění odpadní vody. Úhyn ryb, přestože se jednalo o drobné rybičky, byl zbytečný a počínání ze strany majitele vozidla velmi nezodpovědné a vůči životnímu prostředí bezohledné," doplnila vedoucí odboru životního prostřední Ivana Nováková.

Případ vyšetřují policisté z Jindřichova Hradce a celková škoda bude teprve vyčíslena.