V červenci 2012 uzavřela smlouvu o úvěru na půjčku, do které uvedla nepravdivé údaje o zaměstnání. Následně řádně úvěr nesplácela, čímž poškozené společnosti dluží nejméně 13 000 korun.