Hlídka městských strážníků proto vyrazila na místo okouknout, jak se věci mají. Silnice byla zablácená od traktoru, který navážel na nedaleké pole hnůj. Majitel pozemků slíbil, že dá cestu do pucu. Což také udělal, při další kontrole byla čistá.