Hlídka na místě stříkačku uložila do kontejneru pro kontaminovaný odpad.