Zjistili, že vchod do budovy ze strany od zahrady není uzamčen. Hlídka kontaktovala školníka, který okamžitě zajistil nápravu a dveře uzamkl, aby zamezil případnému vstupu cizích osob.