Pachatel je stíhán hned za dva přečiny. Porušil domovní svobodu a dopustil se přečinu krádeže.