Poté, co utrhl oko petlice zajišťující kovové mříže a vypáčil dveře, vnikl dovnitř, kde odcizil benzinovou elektrocentrálu a nivelační přístroj. Svým protiprávním jednáním způsobil majiteli buňky škodu za více než čtyřicet tisíc korun.