Jednáním pachatel způsobil provozovatelce pumpy škodu ve výši deset tisíc korun.