Pachatel ze dvou skříněk odcizil hodinky a telefon. Svým protiprávním jednáním způsobil škodu přesahující pět tisíc korun.