Slečny seděly obkročmo na zábradlí a diskutovaly. Hlídka je okamžitě poučila, že by mohlo dojít neštěstí. Dívky slezly dolů a pokračovaly do České ulice.