Alimenty totiž neposílá už od loňského roku. Přitom soud mu uložil platit výživné měsíčně, a to částku čtrnáct set korun. Podle policistů zanedbal vyživovací povinnost.