Podezřelý od loňského července do letošního srpna prostřednictvím elektronické komunikace dlouhodobě a mnohočetně kontaktoval svou bývalou manželku, a to tak, že jí vytrvale formou emailů, sms zpráv či telefonátů hrubě urážel, vyhledával její blízkost v místě jejího bydliště, zvonil u jejího bytu, kdy se dožadoval kontaktu s ní, ačkoliv si to poškozená výslovně nepřála a začala se obávat o sebe i své blízké. Muž se bude ze svého chování zpovídat u soudu.