Jihočeští kriminalisté z Odboru hospodářské kriminality vyšetřují případ zločinu Zkrácení daně, kdy jsou důvodně podezřelí 4 muži z Českobudějovicka, Českokrumlovska a Prachaticka. Dle provedeného šetření, měli po vzájemné dohodě, zkrátit daň a neoprávněně se obohatit na úkor českého státu, když vytvořili účelové obchodní řetězce z několika společností zabývající se nákupem a prodejem pneumatik.

S tím účelem prováděli nákupy na území sousedního státu, s cílem zkrátit daň z přidané hodnoty. To pravděpodobně provedli prostřednictvím zneužití systému osvobození od daně, zastřením skutečného pohybu zboží od obchodníka z jiného členského státu Evropské unie. Toto jednání jim vycházelo více jak čtyři léta, kdy se značně obohacovali a získané peníze používali pro svou potřebu.

Nakoupené pneumatiky prodávali odběratelům napříč Českou republikou a to z několika obchodních míst. Za uvedenou dobu zkrátili daň vůči České republice, zastoupené Finančním úřadem pro Jihočeský kraj za více jak 17 976 000 korun. Za své protiprávní jednání si z rukou kriminalistů převzali usnesení o zahájení uvedeného zločinu, ve stádiu spolupachatelství, kdy je jejich stíhání prováděno nevazebně.