V uplynulém týdnu přijali strážníci budějovické městská policie podle jejich mluvčí Věry Školkové již dvě oznámení na muže a ženu, kteří se snažili vybírat finanční hotovost pro sbírku před obchodním centrem v Českém Vrbném. Před příjezdem strážníků se však zatím podvodníkům podařilo vždy rychle zmizet.

V pátek 10. července v šest hodin večer vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o ženě pohybující se na parkovišti před obchodním centrem v Českém Vrbném. "Ta po zákaznících centra požadovala příspěvek na veřejnou sbírku pro sluchově postižené. Řádné povolení k provádění sbírky však nepředložila. Když její podezřelé aktivity oslovení oznámili městské policii, žena urychleně místo opustila. Na totožné oznámení vyjížděla hlídka městské policie také v sobotu odpoledne. Tentokrát se mělo jednat o muže pravděpodobně rumunské národnosti, který vybíral peníze od zákazníků obchodního centra se záminkou veřejné sbírky. Též bez příslušného povolení. Když však muž zjistil, že jeho činnost byla oznámena městské policii, stačil před příjezdem strážníků urychleně odejít," popsala případy Věra Školková.

Jak nenaletět na falešnou sbírku: Pokud lidé na ulici přispívají do veřejné sbírky, je třeba se mít na pozoru. Budějovická městská policie uvádí několik rad, jak se nenapálit:
- Každá oficiální sbírka musí mít povolení vydané příslušným krajským úřadem. Prodejce by měl mít jeho kopii. - Nebojte se a vyžádejte si ho.
- Dále musí být osoba schopna předložit plnou moc k provádění veřejné sbírky. Plnou moc vydává právnická osoba, která veřejnou sbírku organizuje.
- Musí být opatřena pořadovým číslem a podpisy statutárních orgánů a razítkem právnické osoby konající veřejnou sbírku.
- Musí být jasné, na co přesně vaše peníze přispívají, a hlavně kolik z této částky jde opravdu na charitativní účely.
Pokud se sbírka realizuje pomocí kasiček, ty musí být zapečetěné a neporušené.

"Na ulici se samozřejmě jen stěží přesvědčíte, zda veřejná sbírka skutečně existuje. Pokud však máte jakékoliv pochybnosti, můžete nahlédnout do centrální evidence veřejných sbírek. Tu naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky. Každý záznam o konkrétní sbírce obsahuje důležité údaje, jako je například územní rozsah sbírky, doba konání sbírky nebo jakým způsobem bude sbírka prováděna," radí dále Věra Školová.

V případě zjištění podvodné sbírky nebo podezření z protiprávního jednání osob, provádějících veřejnou sbírku, se občané mohou obrátit a vše oznámit na tísňovou linku Městské policie 156.