Podezřelý totiž opakovaně, v březnu 2017 a dále na přelomu června až července 2017, porušil předběžné soudní opatření spočívající mimo jiné v opuštění společného obydlí panelového bytu v obci Netolice, i jeho bezprostředního okolí, a nevstupování do něj. Do bytu se navíc dostal tak, že své nezletilé sestře násilím odcizil klíče od tohoto bytu, které si ponechal.

Za krádež a porušení povinnosti, vyplývajícího z vykázání, ho nyní opět čeká projednání před soudem, kde mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři léta. Další prověřování provádí netoličtí policisté ve zkráceném přípravném řízení.