V říjnu 2012 měla jako pověřená osoba složit na účet pojistné smlouvy částku převyšující 10 000 korun. Tuto povinnost však nevykonala a peníze použila pro svou potřebu.