Od června 2010 do listopadu 2010 neplnil vyživovací povinnost vůči své dceři, přestože mu ji stanovil okresní soud. Neplacením výživného vznikl muži dluh převyšující 11 000 korun.