„Nová metodika znemožní zpochybňování důkazů získaných pomocí pachové identifikace,“ řekl Martin Hrinko, šéf Ředitelství služby pořádkové policie. „Se státními zástupci a soudci jsme se domluvili na postupech, které umožní používat metodu pachové identifikace jako naprosto průkazný materiál,“ dodal.

Například psovod už nebude zakládat pachovou konzervu pro psa, ani nebude vědět, která pachová konzerva je od podezřelého a která je tzv. klamavá. Pes bude pracovat na volnosti bez vodítka zcela samostatně. Advokáti už nebudou mít možnost přicházet a nahlížet přímo na práci psovoda, ale budou moci vidět videozáznam.

K vybavení budovy patří i posuvné stěny, které umožní zakládat pachové konzervy do řady, ale i do kruhu. Práci tak přizpůsobí policisté potřebám konkrétního psa.

„V současnosti máme 30 nových kójí pro psy. Jsou zde umístěni vedle psů specializovaných na práci s pachovými konzervami i ostatní jihočeští policejní psi, kteří pracují například v terénu,“ dodal Martin Hrinko.