Svým protiprávním jednáním, kdy nevedli účetnictví poctivě a bez příslušných živnostenských oprávněních provozovali podnikatelskou činnost, způsobili poškozeným škodu za téměř sto sedmdesát tisíc korun.