Ženu zadrželi a předali pracovníkům kriminální služby v Olomouci k dalšímu vyšetřování.

(aja)