Dosud nezjištěný pachatel někdy v době od 2. do 9. června odcizil dva kruhové kanalizační poklopy, které se nacházely poblíž čističky odpadních vod ve Volarech. Svým jednáním způsobil škodu za téměř 7500 korun.