Podezřelý v první polovině ledna vstoupil do domu v obci Strunkovice nad Blanicí, kde po nějakou dobu setrval, čímž porušil usnesení okresního soudu, které osobně převzal. "To mu ukládalo zákaz vstupu, po dobu jednoho měsíce, do tohoto domu, s poučením, že navrhovatel může před uplynutím stanovené doby podat návrh na prodloužení doby trvání předběžného opatření, což také učinil. Podáním návrhu se předběžné opatření prodloužilo a tento návrh podezřelý rovněž obdržel," uvedla policejní mluvčí Martina Joklová.

Další prověřování provádí netoličtí policisté ve zkráceném přípravném řízení, proto se podezřelý bude muset ze svého jednání do dvou týdnů zodpovídat také před soudem.