Na lavici obžalovaných usedla včera bývalá tajemnice a v letech 2008 až 2012 jediná účetní OTS M. Č.
a s ní také čtyři členové revizní komise. Podle obžaloby se měla bývalá tajemnice dopustit zločinu zpronevěry a přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle trestního zákoníku.
Členové revizní komise se podle obžaloby zodpovídají 
z přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku 
z nedbalosti.

Obvinění:Podle státní zástupkyně si měla bývalá tajemnice OTS Prachatice v letech 2008 až 2012 postupně přisvojit finanční hotovost vyšší než 1,5 milionu korun z prostředků OTS a vedením účetnictví dále ohrozit majetková práva členů OTS. Členové revizní komise jí toto jednání měli umožnit tím, že řádně neprováděli kontrolu a revizi hospodaření OTS.


Po celé dopoledne vedla předsedkyně senátu Vendulka Pozniaková výslech obžalované bývalé tajemnice, po přestávce pak další obviněné. Rozsah obžaloby a počet obžalovaných dával tušit, že hlavní líčení v týž den neskončí, což v závěru prvního dne soudkyně potvrdila. Hlavní líčení by mělo pokračovat výslechy zbylých obžalovaných a navrhovaných svědků v říjnu a listopadu.


V obžalobě uvedla státní zástupkyně Hana Hospodářská, že si měla tajemnice a jediná účetní OTS Prachatice postupně přisvojit finanční hotovost v celkové výši přes 1,5 milionu korun ať již přímo v penězích, případně úhradou zboží či služeb pro vlastní potřebu z prostředků OTS. M. Č. se před soudem hájila tím, že čerpání prostředků ze sociálního fondu OTS bylo plně 
v souladu s kolektivní smlouvou. Ta jí měla umožnit proplacení třináctého a čtrnáctého platu v penězích, nebo naturálním plněním.


Nárok na náhradu škody přes 7 milionů korun uplatňuje v rámci líčení samotné OTS s tím, že 96 procent požaduje po obžalované M. Č., zbylá čtyři procenta z uvedené částky rovným dílem po členech revizní komise.

Obžaloba dále uvedla, že obžalovaná si neoprávněně hradila z prostředků OTS faktury za služby mobilního operátora. Dále pak si nechala proplatit některé doklady, přestože je již dříve uhradila platební kartou z účtu OTS, k němuž měla výhradní přístup. Měla si tak přisvojit jí svěřenou cizí věc a způsobit tak značnou škodu na cizím majetku.

Mimo to podle obžaloby nevedla řádně účetnictví a doklady, které by sloužily k přehledu o stavu hospodaření a majetku či k jejich kontrole, některé doklady měla pozměnit, poškodit či zatajit a ohrozit tím majetková práva členů sdružení.


Obžalovaná při výslechu na dotazy soudkyně Vendulky Pozniakové připustila, že některé z koupených věcí hrazených z účtu OTS sice pořídila pro vlastní potřebu, vše ale bylo v souladu s kolektivní smlouvou. Za jakým účelem a pro koho byly pořízeny další věci, si buď již nepamatovala, nebo uvedla, že byly zakoupeny pro potřeby OTS či jako ceny pro plesy nebo na sportovní akce. Podle výpovědi bývalé tajemnice M. Č. věci pro vlastní potřebu, které hradila z prostředků OTS z tak zvaného sociálního fondu, kupovala v souladu s kolektivní smlouvou. „Jednotlivé položky jsem čerpala na základě smlouvy tak, jak to smlouva umožňovala. Kolektivní smlouva nebyla nikdy zpochybněna a každý rok se podepisoval dodatek," uvedla s tím, že dle obhajoby platná kolektivní smlouva jí umožňovala proplacení třináctého a čtrnáctého platu buď přímo v penězích, nebo tak, že si za stejnou částku pořídila z prostředků sociálního fondu věci.


Rovněž částky, kterými měla hradit faktury za služby mobilnímu operátorovi, byly v pořádku, jelikož po určitou dobu, kdy nebyla v provozu kancelář OTS, pracovala z domova. Současně nezpochybnila ani fakt, že v účetnictví chybějí doklady za určité období, což vysvětlila tak, že se nedopatřením ztratily krabice s dotčenými doklady při stěhování.


Hlavní líčení bude pokračovat výslechem dalších obžalovaných 13. října.