„Ze smrti své manželky, která prohrála boj s rakovinou, když naše děti ještě nebyly zdaleka dospělé, jsem se vzpamatovával docela dlouho. Zpočátku jsem chodil na hřbitov skoro každý den. Dva roky nato umřela i moje stará maminka, která mi s dětmi pomáhala, pokud jí to síly ještě dovolovaly. Na hřbitově přibyl další hrob a já následující měsíce prožíval jako v nějakém tranzu. Nevím, zda bych to tehdy zvládal bez polykání antidepresiv,“ popisuje pan Jaroslav události, které prožil před sedmi lety.

Dodává, že dnes je mu už mnohem lépe. A na hřbitov už chodí jen jednou za měsíc.

Smutek bere všechny síly

Podle odborníků může truchlení po smrti trvat rok, ale třeba i čtyři roky. Záleží na tom, jak intenzivní byl vztah s člověkem, který zemřel. Až u deseti procent lidí se rozvine komplikované truchlení. Takový člověk truchlí velice intenzivně a dlouhodobě cítí, že je mu stále psychicky zle, nelepší se to, spíš naopak.

To, co je běžné v akutním truchlení, pokračuje dál a dál. Myšlenky se soustředí na zemřelého, jsou vtíravé, nejde je ovládnout. Velmi časté bývají poruchy spánku.

Smrt blízkého bude vždycky bolestivá. Kde najít pomoc:

| Video: Youtube

Přidává se bolest těla

„Komplikované truchlení se projevuje i tím, že se pozůstalý od ostatních lidí spíše odtahuje. Přestává fungovat v běžných činnostech jako je práce, péče o děti, o domácnost,“ popisuje Veronika Drnková, psycholožka a spolupracovnice pražského domácího hospicu Cesta domů.

Kromě psychických potíží mohou nastat i problémy tělesné. Typické jsou bolesti zad, zažívací obtíže, silné bolesti hlavy. V životě pak zármutek člověka omezuje natolik, že nemůže chodit ani do práce, takže potřebuje neschopenku.

Komplikované truchlení je nemoc

Komplikované truchlení je od roku 2022 uznáno jako nemoc. Anglicky se jmenuje Prolonged Grief Disorder a podle Mezinárodní klasifikace nemocí má jasně dané příznaky. Za komplikované truchlení lze označit truchlení trvající po úmrtí blízkého déle, než je v dané kultuře obvyklé, ale minimálně šest měsíců od ztráty. Vše je ale individuální, u nikoho nelze dobu truchlení předem stanovit.

Organizace Cesta domů vydala pro pozůstalé brožurku, která jim může být v procesu truchlení pomocí.

close Nikdy nelze dopředu odhadnout, jak se člověk se ztrátou vyrovná. info Zdroj: se svolením organizace Vigvam zoom_in Nikdy nelze dopředu odhadnout, jak se člověk se ztrátou vyrovná

Nikdy nelze dopředu odhadnout, jak se člověk se ztrátou blízkého vyrovná. Ze studií vyplývá, že ve skupině lidí s psychickými obtížemi včetně úzkostí je vyšší pravděpodobnost rozvoje komplikovaného truchlení. Není to však pravidlem. Komplikované truchlení se může rozvinout u každého, i u člověka, kterého bychom označili jako silného. Záleží na mnoha faktorech.

Svěřte se lékaři

Pozůstalý obvykle přichází se svými tělesnými obtížemi k praktickému lékaři a je dobré, aby se mu svěřil, že se stále trápí ztrátou blízkého člověk. Praktický lékař to někdy nemusí vědět. Nemůže pak ani uvažovat o tom, že například poruchy spánku a z toho plynoucí vyčerpanost, nebo úzkostné stavy, které se projevují také tělesně, mohou být spojené s dlouhodobým silným stresem, který pozůstalý prožívá.

 

Lékař může truchlícímu poskytnout podpůrné léky, které podpoří proces provázení nebo práci psychoterapeuta. Existuje i forma provázení odborníkem, která může, ale nemusí být doplněna farmakologickou léčbou. Jde o 16týdenní program, který pacient absolvuje s terapeutem. Dochází za ním, terapeut jej provází a společně hledají, jak podpořit proces učení se žít v nové realitě bez zemřelého.

Jak poznat komplikované truchlení u blízkého
- Pozůstalý nenaplňuje dlouhodobě svoje role, ať už se jedná o roli rodiče, partnera, pracovníka, či kolegy.
- Ještě po několika letech od úmrtí pozůstalý nemůže chodit do práce, nebo nemá sílu obstarávat běžnou péči o děti.
- Leccos prozradí také sklon pozůstalého stáhnout se ze sociálního života. Lidé v komplikovaném truchlení nemívají moc sílu na to být mezi lidmi.

Co můžete dělat?
- Dejte pozůstalému najevo, že vidíte, že mu není dobře a že jste mu k dispozici.
- Najděte odvahu a pomoc nabídněte. Může to být oříšek, protože přichází obava, jak bude pozůstalý reagovat, jestli ho nerozesmutníte, jestli se neurazí.
- Počítejte s tím, že pozůstalý vaši nabídku nemusí přijmout, protože chce být sám. Nebo proto, že pro něj ještě nedozrála doba, kdy pomoc využije.
- Mějte pochopení: přijmout podporu je někdy těžké, někteří lidé mají pocit, že by selhali.

Čas pozůstalých plyne jinak

close Mgr. Tereza Olivová, terapeutka neziskové organizace Poradna Vigvam info Zdroj: se svolením organizace Vigvam zoom_in Tereza Olivová, terapeutka neziskové organizace Poradna Vigvam Pomoc si určitě zaslouží i lidé truchlící kratší dobu. Jak mohu sám na sobě zpozorovat, že čas mé rány nezahojí, a mám vyhledat profesionální péči?

„Obecně myslím, že je dobré vyhledat odborníka ve chvíli, kdy cítím, že to, co mi dosud v životě na trápení pomáhalo, v tomto případě nezabírá. Nebo, když zacítím, že chci mluvit s někým nezaujatým, kdo mě nezná a kdo mi nebude podsouvat rady a nenápadně mi vnucovat své názory,“ říká terapeutka neziskové organizace Poradna Vigvam Tereza Olivová.

Někdy lidé při tématu smrti mluví o tom, jak je jejich vnitřní čas truchlení úplně jiný než čas vnějšího světa – svět už má pocit, že je to dávno a že by se pozůstalý měl posunout a neřešit to tolik.

Ve světě pozůstalých je ale čas vyrovnávání se s tak hlubokou ztrátou, která leckdy přetočí celý život, úplně jiný. I v takovou chvíli je možné vyhledat pro sebe odbornou pomoc.

Vzít si čas pro sebe

Někdy se také stává, že do života zasáhne nějaká událost tak silně, že truchlící nemohou pokračovat dál v běžných činnostech – to může být po nějakou dobu zcela přirozené. Při zpracovávání náročných událostí je třeba se věnovat sám sobě, třeba si vzít volno z práce, domluvit hlídání pro děti, zajistit výpomoc při péči o domácnost a podobně.


Nahrává se anketa ...

Když ale tento stav trvá dlouho a nijak se neproměňuje, nejde mi vrátit se do každodenních činností – a ne třeba hned, ale postupně, po malých krůčcích – pak je ke zvážení, zda by se mi nehodilo mít možnost odborné pomoci.

Je nám zle málo, nebo dostatečně?

Říci si o psychickou podporu odborníka je lepší včas. Prevence je vždycky a ve všech směrech výhodnější, než řešení situace „až když“ - to samé platí o čištění zubů, výchově dětí, starání se o auto a také o péči o naši duši.

„Opravdu nemusíme čekat na to, až nám bude skutečně zle, abychom si přišli pro pomoc. Na terapii nám nikdo nevynadá, že plýtváme jeho časem a že je nám ‚málo zle‘. Možná někteří máme takovou zkušenost z péče o tělo, ale v péči o duši se to nestává. Už jen proto, že v psychoterapeutickém světě na klienta koukáme tak, že on sám nejlépe ví, jaké to je, když se cítí dobře. S touto perspektivou není možné někomu říct, že to, co do terapie přináší, je málo,“ vysvětluje Tereza Olivová.

Poradna Vigvam dává konkrétní rady pro těžké chvíle:

Docela často se terapeutka setkává s tendencí vyhledávat pomoc, až když situace ‚hoří‘. A to nejen v oblasti duševního, ale i fyzického zdraví.

„Myslím, že jsme prostě často tak nastavení, že nechceme obtěžovat. Nevíme, jestli náš problém náhodou není malicherný, nebo jestli o nás neříká, že jsme slabí, nebo nějak divní. Nicméně v našem vnitřním prožívání platí, že pokud cítím, že bych něco pro sebe chtěl nebo potřeboval, tak to má smysl. A ten pocit sám o sobě je dostatečným důvodem se na někoho obrátit,“ dodává Tereza Olivová.

Tři mýty o terapii pro pozůstalé

1. Nejhorší je první rok
S absolutní platností nelze spoléhat na pověru, že čas vše vyléčí. Nelze přesně predikovat, které období bude pro truchlícího nejhorší, jaké podoby truchlení v jeho životě budou přetrvávat a jak dlouho.

2. Je třeba své pocity příliš neřešit a raději si najít nějakou zábavu
Každému pomáhá něco jiného. Zatímco jeden si potřebuje popovídat a nebýt sám, druhý si jde zasportovat a třetí na pár dní odjede sám do přírody. Už vůbec bychom se proto u truchlení neměli pouštět do soudů a doporučení, jak má kdo zpracovávat svůj smutek. S vhodnou cestou blízkou osobnosti daného jedince však může pomoci zkušený terapeut.

3. Děti si smrt neuvědomují
Výzkumy ukazují, že děti jsou s prožitkem ztráty na emocionální úrovni v kontaktu již od nejranějšího věku. Je tedy možné terapeuticky podpořit i ty nejmenší a pomoci jim skrz hru najít jejich aktuální potřeby a věnovat se jejich naplnění. Tam, kde to je potřebné a možné, může odborná intervence pomoci i třeba ve třech letech dítěte.

Poradna Vigvam:
Zprostředkovává odbornou pomoc těm, kteří se potřebují vyrovnat se smrtí blízkého. Zároveň nabízí kurzy pro odborníky, kteří se ve své profesi se smrtí běžně setkávají. Jedním z poslání Poradny Vigvam je zbavit témat smrti nálepky tabu a podnítit ve společnosti debatu na téma nevyhnutelných ztrát, které k životu patří.

Více na: www.poradna-vigvam.cz.