V projednávané novele vyhlášky, kterou ministerstvo vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, je nově zohledněn například case management. Ten pomáhá starým lidem trpícím syndromem křehkosti najít vhodnou zdravotní či sociální službu. Křehcí staří lidé více padají, mají úrazy, čímž jsou častěji a déle hospitalizováni. Potřebují i následnou péči.

Vyhláška zařazuje i nové preventivní programy. Třeba časný záchyt rakoviny prostaty, která je nejčastějším mužským onkologickým onemocněním. Ročně postihne asi osm tisíc mužů, což je téměř třikrát víc než před dvaceti lety. Každý rok jich zemře přibližně patnáct set. V Česku žije asi sedmdesát tisíc mužů, kteří chorobou onemocněli.

Jak ministerští úředníci vysvětlují, nárůst je dán stárnutím populace i rozšířenějším preventivním vyšetřením PSA u starších mužů. Díky němu jsou odhalena i raná stádia rakoviny.

Důraz na prevenci

Dalším nově zařazeným preventivním programem je screening na časný záchyt tyreopatií, tedy poruch štítné žlázy v těhotenství. Jde o zánětlivé onemocnění provázené různým stupněm nedostatku tyreoidálních hormonů, které štítná žláza vylučuje.

Tyto problémy snadno zapadnou v jiných obtížích spojených s těhotenstvím. V neléčené podobě ale mohou být spojeny s potraty, předčasnými porody či zvýšeným rizikem poporodních komplikací. Negativní vliv mohou mít i na dítě.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka klade resort na prevenci důraz. „Rozbíhají se onkologické screeningy. V době evropského předsednictví se nám podařilo zajistit i screening na rakovinu plic či chorob spojených s vyšším rizikem vzniku rakoviny žaludku,“ přiblížil Deníku.

Vyhláška počítá také s novými výkony u domácí paliativní péče o umírajícího pacienta. Praxe totiž ukazuje, že první tři dny domácí paliativní péče jsou nejnáročnější, zároveň ale nejdůležitější pro nastavení celého procesu či získání důvěry nemocného a jeho rodiny.

Jednání o úhradách

Ministerstvo chystá také úhradovou vyhlášku, kterou vydává každý rok. Ta úředně stanovuje ceny lékařských zákroků a péče (zubaři mají vlastní vyhlášku), kterými se musí ze zákona řídit zdravotní pojišťovny.

Podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka bylo letošní dohodovací řízení mezi ministerstvem, VZP a poskytovateli zdravotnických služeb náročné. „Je zřejmé, že se na něm podepisuje tlak způsobený tempem růstu cen, na druhé straně pak reálné možnosti zdravotních pojišťoven a snaha o udržení stability zdravotního systému,“ vzkázal Deníku.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob sdělil, že resort stanoví úhrady sám, bude ale přihlížet ke společným návrhům poskytovatelů a VZP. „Je to cenný podklad,“ shrnul. Do připomínkového řízení má jít úhradová vyhláška v září.