Na asi tři týdny starou studii upozornil v rozhovoru pro web TN.cz epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. „Na toto téma se skutečně vedou odborné diskuze. A domnívám se, že závěr bude takový, že současné podání vakcíny proti covidu-19 a chřipce už nebude doporučováno," uvedl pro TN.cz. Podle něj by se k problému měl vyjádřit Státní ústav pro kontrolu léčiv.

O výsledcích studie informovala americká CNN. Vědci zkoumali vzorek více než pěti milionů Američanů ve věku 65 let a starších, kteří byli očkováni bivalentní mRNA vakcínou proti covidu-19 nebo kombinací této vakcíny a vakcíny proti chřipce. „Podle nové studie mohou vakcíny proti covidu-19 a chřipce mírně zvyšovat riziko mrtvice způsobené krevními sraženinami v mozku seniorů, zejména pokud jsou obě vakcíny podávány současně a pokud jsou podávány dospělým ve věku 85 let a starším," uvedla CNN.

Riziko cévní mozkové příhody se ale v populaci s věkem zvyšuje přirozeně.

Studie však nevyhodnotila riziko očkování jako velké. „Riziko zjištěné ve studii FDA (americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, pozn. red.) se zdá být velmi malé - na každých 100 tisíc podaných dávek připadají zhruba tři mozkové příhody nebo přechodné ischemické ataky. Studie zjistila, že to může být způsobeno především vysokodávkovanými nebo adjuvantními vakcínami proti chřipce, které jsou speciálně navrženy tak, aby povzbudily imunitní systém a ten na očkování silněji reagoval," doplnila CNN.

Očkovací strategie se zatím měnit nebude, říká SÚKL

Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) se zatím očkovací strategie v České republice měnit nebude. „Bezpečnost vakcín (stejně jako všech léčivých přípravků) je průběžně monitorována a veškeré nové dostupné údaje se promítají do průběžného hodnocení. Riziko cévní mozkové příhody je dlouhodobě sledováno pro mRNA vakcíny, včetně jejich podávání v kombinaci s dalšími vakcínami. Výsledky zmíněné studie je třeba interpretovat s obezřetností a porovnávat s dalšími daty, získanými z jiných oblastí a od dalších pacientů," okomentovala mluvčí ústavu Klára Brunclíková.

Veškerá dosud dostupná data včetně informací z nové americké studie podle zástupců SÚKL neposkytují jasné a konzistentní důkazy, že by bivalentní mRNA vakcíny, ať už podány samostatně nebo v kombinaci s vakcínou proti chřipce, působily riziko cévní mozkové příhody.

„V současné době považujeme bezpečnostní profil vakcín proti covidu-19 za relativně dobře poznaný, nadále však pokračuje pečlivé monitorování všech nových údajů o bezpečnosti. Pro vakcíny proti covidu-19 platí nyní totéž jako pro ostatní léčivé přípravky – pokud se prokáže nový nežádoucí účinek, bude doplněn do informací o přípravku. Pokud by se objevilo závažné riziko, SÚKL o něm bude informovat a upozorní na něj veřejnost i zdravotnické pracovníky," ubezpečila Brunclíková.