Podle něj v případě, že se majitelé cca třicetitunového balvanu rozhodnou operaci připustit, jsou ve hře dvě varianty. „Vrátit kámen na místo, ale tak, aby už s ním nešlo hýbat. Tím by ovšem ztratil svoji unikátnost. Další možností je za velké trpělivosti a opatrnosti objevit místo, kde se opět bude viklat,“ dodal Pavel Pavel.

Kadovský viklan
● Jeden z nejznámějších a nejhezčích českých viklanů, granodioritový balvan 1,5 m vysoký, s obvodem 11 m a váhou okolo 30 tun.
● Roku 1893 byl ze svého lože shozen, v takové stavu byla až a do roku 1983, kdy jej skupina vedená Pavlem Pavlem usadila na původní místo.
● V roce 1985 byl prohlášen za přírodní památku. V roce 1987 byl opět shozen a znovu usazen. Tehdy byl zabezpečen proti opětovnému shození, takže se již nekýval.

Starostka Vladimíra Tomanová zatím možnosti hodnotit nechce. „Vše závisí na rozhodnutí majitelů i kraje, protože jde o přírodní památku. Zatím sesunutý balvan monitorujeme a tímto i prosíme případné návštěvníky, aby byli opatrní a respektovali zákaz vstupu,“ dodala Vladimíra Tomanová.

Případná manipulace s viklanem se bude muset, stejně jako v minulých letech, obejít bez pomoci těžké techniky. Tedy jen za pomoci pák, klínů a heverů. Důvodem je nejen omezený prostor, ale především obrovské náklady.

Podle Pavla každopádně dojde k rozhodnutí až po prázdninách.

K sesunutí viklanu došlo pravděpodobně během posledního červnového víkendu. Nejspíše vinou neúměrného rozkývání balvanu.

Viklan v Kadově spadl ze svého místa.
VIDEO: Kadovský viklan zase spadl ze svého místa. Opět ho někdo shodil