Pro dobytek ve stájích jsou současná vedra stejně nepříjemná jako pro lidi. Aby alespoň trochu zvířatům ulehčili, snaží se zemědělci třeba posílit větrání stájí.

V Zemědělském a obchodním družstvu Borovany například pracuje ve dvou stájích celkem 22 velkých ventilátorů. Podle předsedy Jindřicha Kořínka jsou v akci 24 hodin denně. „Jde o výkonný systém větrání, máme ho už několik let. Teď běží naplno,“ říká Jindřich Kořínek. V oboru se nejedná o něco výjimečného, ale bez takové péče se dnes vysokoprodukční dojnice neobejdou. Zvířata sama produkují teplo a vedle toho i mimo stáje žene sluníčko teploměr vzhůru.

„Dříve byly tropické teploty neobvyklá věc, několik dnů za rok. Dnes jsou to dva týdny i déle,“ poukazuje na změny v počasí Jindřich Kořínek.

Počet větráků určil odborník podle objemu vzduchu ve stájích. „Dělali jsme rekonstrukci stájí a pořídili jsme pak i ventilátory a klimatizaci na dojírnu,“ zmínil borovanský předseda a doplnil, že samotné větráky s klimatizací vyšly zhruba na 700 000 korun. Kravám teď větráky ulehčují i v čekárně na dojení, kde pak zvířata za den dají přes 30 litrů mléka. Peněz investovaných ve prospěch zvířat v podniku nelitují. „Prospívá jim to, je to vidět na aktivitě i na dojivosti, která tolik neklesla,“ říká Jindřich Kořínek. Klimatizace vylepšila v Borovanech také porodnu prasat, protože i prasnice jsou na vysoké teploty háklivé.

Horko ve stájích trápí i zemědělce v Hosíně. Také tam pracují ventilátory naplno. Mají elektronický spínač, který by je zapnul ve chvíli, kdy teplota překročí nastavenou mez. Jenže v současných vedrech se nestačí vůbec vypnout… “Ochlazují prostředí ve stájích i v noci,“ zdůrazňuje Jiří Severa, předseda ZD Hosín.

Citelná je i zvýšená spotřeba vody. Hosínští sice mají vlastní vrty, ale i tak za vodu odvádějí poplatky za čerpání. Jiří Severa odhaduje, že dobytek teď vypije asi o třetinu vody více. Spolu s náklady na spotřebu elektřiny kvůli klimatizaci to znamená i ekonomické mínus současných veder. Ale i tady s kravami cítí. „Je to pro zvířata zátěž, stejně jako pro lidi,“ upozorňuje Jiří Severa.