Jednou z velkých potíží, s nimiž se hospodští potýkají, je otázka následnictví. Mnoha jejich potomkům se toto povolání nezdá dost atraktivní. Řada hostinců je už „v letech" a potřebují investice, zatím co tržby často v nejlepším případě stagnují.  „K zajištění pokračování si asi 30 procent hostinských přeje podporu politiků – příspěvky, konečné řešení a uvolnění ochrany nekuřáků, čtvrtině je trnem v oku byrokracie, každý pátý žádá rovnoprávnost se spolky a kluby pořádajícími bez daně různé spolkové slavnosti," uvádí list.

Studie Keplerovy univerzity v Linci před dvěma roky zjistila, že v Horních Rakousích je ještě 1400 tradičních hostinců. Mezi lety 2001 a 2011 nastálo zavřelo 305 venkovských hospod – ve 191 obcích nejméně jedna. 68 procent z 339 obcí v zemi má jednu až čtyři restaurace, ve 2,4 procenta je jich dokonce deset nebo víc.  4,1 procenta obcí už nemá žádnou. Ve třetině míst s největší pravděpodobností do roku 2016 zavře nejméně jeden hostinec. 9,3 procenta vesnic nemá žádné spolkové místo ke scházení se, většina naopak není v tomto směru na hospodě závislá.

Nebezpečný venkov

Loni přišlo o život v zemědělství a při lesních pracích v Horních Rakousích dvanáct samostatně hospodařících, napsal deník Volksblatt. Je to třetina všech smrtelných pracovních úrazů v zemi. Na statcích došlo ke 1270 pracovním úrazům, denně tedy průměrně k více než třem. Je to o dvě třetiny méně než před 20 lety. Každá čtvrtá nehoda v zemědělství postihuje člověka staršího 60 let. Podle expertů už starší lidé tolik nezvládnou, ale přeceňují se a mají nižší vědomí potřeby prevence než mladí.

Homohejtman se omluvil

Podporují svého hejtmana.Okresní hejtman Regenu Michael Adam (28) se veřejně vyjádřil ještě jednou k aféře kolem jeho sexuálního styku s mladým mužem v objektu hejtmanství (Deník informoval). Uvedl, že se za událost osobně omluvil všem vedoucím odborů úřadu. Ujistil je, že samosebou už nikdy k sexuálnímu jednání ve služebních místnostech nedojde, prý se poučil. Připustil také konzumaci tzv. „poppers" při tomto kontaktu. Mladíkovi, s nímž styk měl, hrozí soudní dohrou, napsal deník PNP.

Setrval na tom, že nebral žádné drogy. Potvrdil ale, že oba konzumovali „poppers", a zdůraznil, že on jej neopatřil („Byl k setkání přinesen"). Konzum tohoto léčivého přípravku sice není zakázán, ale je si vědom, že to byla chyba, a nikdy už jej prý nevezme.

Proti mladíkovi, který jejich sexuální setkání „vykecal", prý podnikne právní kroky. Nařčení, že mu za pohlavní styk poskytl protislužbu u odboru péče o mládež, Adam označil za pomluvu. Nechce se smířit ani s jeho řečmi o konzumaci drog. Musí ho prý poučit, že veřejně nemůže šířit nepravdy o jiných lidech.

V prohlášení dále uvedl, že v pondělí znovu nastoupí normální službu v okresním úřadě. Při tom se chce ještě jednou osobně omluvit všem spolupracovníkům. Předtím se má ještě o víkendu setkat s předsedou dolnobavorské vlády Heinzem Grunwaldem.

Ke zmíněným "poppers" PNP uvádí, že platí za „sexdrogu", která je konzumována především v homosexuálních kruzích. Je inhalována z malých lahviček nebo ampulek a má posilovat libido. Nespadá pod zákon o omamných prostředcích a v Německu její držení a konzumace nejsou trestné. Její nákup a prodej je ale porušením zákona o léčivech. Ani v sexshopech nesmějí být „poppers" prodávány. K dostání jsou ale přes internet – jako čisticí prostředky nebo pokojové vůně…

K Adamově podpoře se v pátek na přebudovaném náměstí v Regenu konala demonstrace, jíž se zúčastnilo asi sto převážně mladých občanů (foto repro PNP).

Budou učit optimismus?

Ve středofranckém Fürthu založili spolek „Optimisté pro Německo", který chce dělat lidi optimističtějšími a veselejšími, napsala PNP. Mimo jiné požaduje zavedení školního předmětu „optimismus". Za vzor si bere školu v Heidelbergu, kde vyučují předmět „štěstí", řekl zakladatel Peter Breidenbach. Na facebooku už má klub 4000 podporovatelů.

Žijí si královsky

Občané Dolního Bavorska mají ve srovnání s jinými regiony největší byty – průměrně o 108,8 metrech čtverečních. Nejvíc plochy mají v okrese Straubing-Bogen, a to 120,5 m.Následují Rottal-Inn 118,6, Landshut 116,9 a Dingolfing-Landau 116 m.  V okrese Pasov mají byty průměrně 111,7 m. Nejméně se „roztahují" v Mnichově – jen na 72,1 m (Augsburg 76,1, Řezno 76,2). V celém Bavorsku je průměr 96,4 m, v SRN 90,6 m.

V Dolním Bavorsku je také nejvíc bytů v osobním vlastnictví – 58,4 procenta (ve Straubingu 68,1). V Mnichově je to jen 24,3 procenta, v Řeznu 25,2.

Nezdolný starosta

Starostuje už 41 let.Franz Pichlmeier je služebně nejstarším bavorským starostou – ve Falkenbergu v okrese Rottal-Inn „vládne" už od roku 1972, kdy si ho zvolil sousedé v obci Zellu. Ta byla v roce 1978 připojena k Falkenbergu a ve volbě nové hlavy městečka Pichlmeier vyhrál s 51 procenty hlasů. Od té doby starostuje a podle PNP si dovede dobře představit, že by kandidoval ještě ve volbách v příštím roce – bude-li prý nominován. Den po volbách mu bude 75 let.  „Mnoho křesel na radnicích bude nově obsazeno, v našem okrese bude nejméně deset nových starostů – mnoho kolegů už nekandiduje. Někteří to vzdali, ale já ne, chtěl bych úřad dál zastávat," říká. Dokud prý bude moci dál pravidelně jezdit na kole – ročně našlape kolem 6000 kilometrů – a zdraví bude sloužit, je připraven starostovat. „Padesát let v této funkci prý ale rozhodně nechce dovršit – po osmém volebním období bude definitivně konec," uzavírá PNP.

Kritika výstavy

Hornorakouský kontrolní úřad kritizuje přeshraniční zemskou výstavu 2012 na téma společné bavorsko-rakouské minulosti s expozicemi v Braunau, Mattighofenu a Burghausenu. Trvala více než půl roku. U uváděného počtu návštěvníků 330 000 jde prý jen o odhad, kolik míst jednotlivý návštěvník navštívil, chybí celkové vyúčtování i víceletý rozpočtový rámec, napsal deník OÖN. Z 8,5 milionu eur provozních nákladů rakouské účasti (zbývajících 13,4 milionu z rozpočtu šlo na sanace objektů) se vrátilo jen jedenáct procent.  Marketingové výdaje stouply z plánovaných 1,1 až 1.3 milionu na dva miliony.

Co kontrolní úřad řekne za rok na  letošní výstavu s českou účastí?