Úrodná zemědělská půda, kde stál skvostný panský dvůr Švamberk, vystavěný v počátku 17. století, nyní zeje prázdnotou. Bagry odklízí zbytky památky, kterou pamatují hlavně zemědělci z Neplachova, Ševětína a blízkého okolí. Dvůr totiž do záboru komunisty sloužil i jako šlechtitelská stanice na obilí a trávy.

Zástupce investora, firmy C.D.K.K. Investment, František Jelen v minulosti prohlásil, že v místě, kde se vyjímal Švamberk, vybuduje logistický areál, který bude zaměstnávat přibližně 2000 lidí. „Záměrem je výstavba logistického areálu v místě, kde to umožňuje dlouhodobě územní plán,“ zmínil koncem října. Teď se ale plány mění. A možná tomu napomohla petice s názvem Nesouhlas se záměrem výstavby skladového a výrobního areálu Ševětín v lokalitě Švamberk, kterou podepsalo přes tisíc lidí. Skupina Stop průmyslové zóně Švamberk ji postoupila na krajský úřad 9. října.

Mluvčí krajského úřadu Hana Brožková o petici řekla, že krajský úřad učinil všechny zákonné kroky k jejímu vyřízení. „Odpověď byla řádně doručena zástupkyni petičního výboru,“ popsala. A dále uvedla, že oznamovatel záměru vzal svou žádost zpět před koncem lhůty zjišťovacího řízení.

K současné situaci se Švamberkem, po kterém se během pár týdnů slehla zem, se mluvčí Krajského úřadu Jihočeského kraje, Hana Brožková, dále vyjádřila. „V současné době tedy krajský úřad jako orgán posuzování vlivů na životní prostředí nevede žádné řízení, které by s tímto záměrem souviselo. Požadavek na posuzování záměru podle zákona však zůstává i nadále aktuální a dojde-li ze strany oznamovatele k úpravě záměru, je krajský úřad příslušným orgánem k vyjádření. Přepracovanou verzi záměru pracovníci odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví zatím neviděli, žádné nové řízení v současné době nevedou,“ shrnula.

Členové skupiny Stop průmyslové zóně Švamberk nasdíleli na sociální síti odkaz na nové znění petice, která se staví obecně proti vzniku průmyslové zóny. „Pokud už jste podepsali původní petici, k aktualizované verzi a k e-petici už svůj podpis přidávat nemusíte,“ píší.

Romana Hajská, starostka Ševětína, však průmyslový areál vnímá pozitivně.„Vybudování průmyslové zóny zajistí do rozpočtu městyse nemalé navýšení příjmů, ze kterých se předpokládá rekonstrukce vnitřních prostor školy, výstavba hasičské zbrojnice, seniorského domu, a další akce, které by jinak, než bez úvěrového krytí nebylo možno realizovat,“ zamýšlela se již dříve.