Ti výstavu připravili ke čtvrtstoletí svého působení a je tedy koncipována jako bilanční výstava. Na 25 bannerech plných fotografií jsou shrnuty všechny výpravy, které společnost realizovala. První výprava směřovala na Malé Antily a uskutečnila se v roce 1995. Jako další cíle si členové spolku vybrali Maroko, Mexiko, Turecko, Malajsii a Indonésii nebo třeba Venezuelu. V letech 1012 – 2017 pak opakovaně vyráželi do Albánie. „Jedná se nejspíš o poslední zemi, kde je možné ještě najít opravdovou divočinu. Pokud ji chcete ale vidět, doporučuji spěchat, protože i v této zemi se turistický ruch velmi rozmáhá,“ říká k hlavnímu badatelskému cíli posledních let člen společnosti Jiří Šebestian, který pracuje v Prácheňském muzeu v Písku jako zoolog a zároveň vedoucí Přírodovědného oddělení. Na výstavě jsou dále k vidění suvenýry z cest i sbírky hmyzu. Výstavu je možné navštívit do 7. března.