Obec se soudní cestou chce domoci toho, aby spolek, který měl hrádek v nájmu do dubna 2023, z hradu odstranil vyhlídkovou plošinu, šenk, pódium a další konstrukce, které tam během let vybudoval. Chce postavit ve spolupráci s novým nájemcem plošinu novou, ta současná je už v havarijním stavu a podle statického a dendrologického posudku je její životnost u konce. Spolek naopak před soudem uvedl, že by ho rádi vyklidili, ale že jim obec nechce dát klíče.

Vítkův hrádek na Lipensku.
Vítkův hrádek je zavřený, spolek stejného jména tam po letech končí

Spor obou stran se dostal do fáze, kterou lze shrnout pár větami. „Dejte nám klíče, my to vyklidíme,“ říká spolek. „Nedáme, dokud neslíbíte, že ho opravdu vyklidíte, a jasně neřeknete do kdy. Už vám nevěříme ani slovo,“ kontruje obec. Se sporem nepohnula ani předžalobní výzva, na řadu tak přišla žaloba a soud.

„Obec hrad Spolku přátel Vítkova hrádku pronajímala, nájemní vztah skončil 30. dubna 2023 na základě výpovědi, spolek hrad dosud nevyklidil, má tam samonosnou plošinu, pokladnu a další věci,“ shrnul podstatu sporu krumlovský soudce Petr Závadský při druhém jednání. „Žalovaný se brání mimo jiné tím, že na dřevěných konstrukcích jsou zapojena elektrická zařízení, která brání jejich odstranění, bylo by to životu nebezpečné.“

Obec se spolkem jednala v září. Jejich představitelé se dohodli, že hrad bude vyklizený do 15. prosince, aby obec mohla začít s obnovou vyhlídkové plošiny. Hrad je totiž už od podzim zavřený, přitom býval v provozu celoročně.

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Obec i spolek u soudu v úterý 27. února předložily materiály, které po nich soudce požadoval. Např. důkaz o elektrických zařízeních, které mají bránit odstranění plošiny, obec zase dodala fotografie z hrádku, jak z minulosti, tak že současnosti, a doložila, že všechny konstrukce jsou movité věci, takže je lze přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty, aby se žalobou vůbec mohl soud zabývat, jak vyžaduje zákon, protože žaloba na vyklizení se může vztahovat pouze k movitým věcem. Že tomu tak je, potvrdil i Miroslav Kovačičín. „Byla to i podmínka památkové péče, žádná konstrukce nesmí být napevno spojena s hradem,“ řekl.

„Nám byl hrad znepřístupněn, takže jsme ho nemohli vyklidit,“ prohlásil právník spolku František Vavroch. „Vůbec nerozumím těmto obstrukcím, které obec dělá, po předchozí výzvě se zástupci spolku dostavili na obecní úřad k převzetí klíčů po předchozím oznámení, pracovnice úřadu jim ale odmítla klíče vydat. Připadám si ve zvláštní situaci, kdy chceme vyklidit náš mobiliář, ale ze strany obce jsou činěny kroky, abychom vyklizení nemohli provést. Já to považuji za kvazispor, přeme se o něco, co my chceme splnit, ale není nám to umožněno. Výpověď z nájmu jsme respektovali, bylo to i v situaci, kdy jsme s důvody nesouhlasili, abychom záležitost nekomplikovali soudním sporem. Vítkův hrádek je hojně navštěvovaná památka zásluhou spolku, který se postaral o rekultivaci okolí a o vnitřní vybavení.“

Vítkův hrádek potřebuje opravit. Obec vypsala veřejnou sbírku.
Na opravu Vítkova hrádku obec vypsala veřejnou sbírku. Potřebuje deset milionů

„Nikdo neavizoval, že by měl v úmyslu hrádek vyklízet, žádnou zprávu jsme nedostali,“ namítl právní obce Martin Fejfárek.

„K údajné snaze o vyklizení bych řekl to, že jsme nikdy nedostali informaci o tom, že by spolek chtěl začít s vyklízením, a už vůbec ne, do jakého data by ho chtěl vyklidit,“ doplnil Pavel Grabiš, starosta Přední Výtoně, v jejímž majetku Vítkův hrádek je. „Jediné, co jsme obdrželi, bylo oznámení Dejte nám klíče od hradu, bez jakékoli specifikace, co na hradě budou dělat, a bez závazku o vyklizení. Ze strany obce panuje zásadní nedůvěra po řadě nedodržených dohod a porušení slibů a prosté předání klíčů bez něčeho dalšího nepovažujeme za možné.“

„Nejde jen o odstranění anténních systému, ale celého elektrického vedení včetně rozvaděče, který je umístěn v kastelánce, a to nám nebylo umožněno,“ namítl Miroslav Kovačičín. „Obec navíc držela celou loňskou sezónu přes náš nesouhlas hrádek otevřený, užívala naše vnitřní vybavení a až 8. září bylo domluveno, že ano, vybavení je spolku, domluvme se tedy na vyklizení.“

„Do 15. prosince jsme to měli vyklidit, bavili jsme se i o smluvní pokutě, o smluvním vyrovnání za užívání našeho vnitřního vybavení. Nevidím tedy důvod, proč se tu teď slovíčkaří. Jestli si budeme lhát do očí o tom, jaký byl průběh našeho jednání, prosím, ale při jednání advokátů s klienty se nepíšou záznamy. Jestli si advokáti na něčem domluví, tak to platí, a jestli se to kolegovi nelíbí a chce to rozporovat, velmi těžko se s tím smiřuji.“

Soudce proto ve čtvrtek 29. února vyrazil osobně na hrad, aby tam provedl místní šetření. Další soudní jednání je naplánováno na březen.