Před 25 lety se zdejší majitelé koní sdružili do svépomocného spolku „Josefimarkt“, který ručil za škody způsobené některým koněm členů. Založení spolku spustilo „boom“, počet koní na mühlviertelských pastvinách se v posledních letech zmnohonásobil – podle odhadu předsedy „marktu“ Johanna Lumetsbergera až na 300 kusů. Podobně se rozrostly i jezdecké turistické stezky. Také v pondělí se ve městečku bude všechno točit kolem těchto ušlechtilých zvířat. Vrcholem bude průvod jezdců a koní v 10.30 hodiny. Slavnost k uctění zdejšího „patrona koní sv. Josefa“ začne už v neděli, kdy na náměstí vjedou ve 14 hodin chovatelé z regionu k prezentaci chladnokrevníků, teplokrevníků, haflingerů, islandských ras či huculů, včetně řady hříbat, uvádí list.

Zahynula česká řidička

V pátek 16, března ráno zahynula 38letá česká řidička v troskách svého auta po srážce na L579 ve Weitersfeldenu (okr. Freistadt). „Z neznámých důvodů vjela do levého jízdního pruhu a čelně narazila do protijedoucího vozidla 36letého řidiče z Unterweissenbachu,“ napsaly OÖN. „Řidička byla z vozidla vystříhána už mrtvá. Druhý řidič nebyl zraněn a ke kontrole byl dopraven do nemocnice.“

Ohrožená Vídeň

Organizace pro ochranu památek Europa Nostra považuje historické centru Vídně, loni zařazené UNESCO na červenou listinu ohroženého světového kulturního dědictví, za jedno ze sedmi nejohroženějších míst Evropy, píše linecký Volksblatt. Dalšími jsou postbyzantské chrámy ve Voskopoji a Vithkuqi v Albánii, monument Buzludža na Staré planině v Bulharsku, místo posledního střetu mezi bulharskými povstalci a Osmanskou říší v roce 1848, pravoslavný klášter a ermitáž sv. Davida z Garedži v Gruzínsku, kasíno v rumunské Constantě, řecko-ortodoxní sirotčinec na ostrově Prinkipo v Turecku a továrna na led v Grimsby v Británii (od roku 1898). Experti tato místa v příštích měsících navštíví a setkají se s odpovědnými osobami, „aby mohli poradit, ukázat možné zdroje financování a mobilizovat širokou podporu k záchraně těchto milníků kulturního dědictví“, uvedla zpráva

Volksblatt dodává, že Vídeň byla na červenou listinu UNESCO zařazena kvůli plánované výstavbě 66 metrů vysokého domu na Senném trhu, který by prý výrazně ovlivnil pohled na centrum.

Víc kupují čerstvé

Rakouské domácnosti nakupovaly loni podle průzkumu AMA čerstvé potraviny v průměru za 145 eur měsíčně. Masných výrobků koupily o dvě procenta víc než předloni, především drůbeže a mletého masa. Asi třetina obratu připadla na drůbež, 20 % na vepřové, 18 % na hovězí. Za veškeré potraviny i s mléčnými produkty, vejci, ovocem, zeleninou a hotovými výrobky domácnosti loni vydaly 5,9 miliardy eur, uvedl Volksblatt a poznamenává, že „téměř každý Rakušan koupí v průměru minimálně jednou za rok nějaký bioprodukt“. Výdaje na ně stouply od roku 2012 o padesát procent.

Země železnic

Od roku 2005 se zvýšil počet kilometrů najetých vlaky osobní dopravy v Rakousku o 40 procent, uvádí Volksblatt ze zprávy Dopravního klubu Rakouska (VCÖ). Cestující loni ujeli po železnicích téměř třináct miliard kilometrů. Podle experta VCÖ Markuse Gansterera ujedou rakouské vlaky denně kolem 36 milionů kilometrů. Od roku 2013 jsou v tomto směru naši jižní sousedi na špici Evropské unie.

Bachař lidumil

51letý pracovník hornorakouské vězeňské stráže dostal ve čtvrtek v Linci 15 měsíců podmíněně za zneužití úřední pravomoci a padělání obzvlášť chráněných listin. Nestíhal ani neoznamoval trestné činy vězňů, opatřoval si ilegálně informace z rejstříků a falšoval protokoly. Zákaz činnosti mu byl uložen k prosbě obviněného a obhajoby jen jako podmíněný, uvedl Volksblatt. Může tedy dál pracovat, byť už v jiné věznici.

Popsal, že jeho úkolem bylo vyhledávat závadné počínání vězňů. Dostával informace o ublížení na zdraví, sebepoškozování, držení drog nebo mobilů a podobně. Podle obžaloby ale v letech 2011 až 2015 nevedl řízení pro porušení vězeňských řádů či pro trestné věci ve 118 případech. Kromě toho falšoval protokoly o předávání zabavených drog policii a podobně.

Obžalovaný většinu pochybení doznal a vysvětloval je pracovním přetížením a stresem. Že nesmí listovat v rejstříku trestů, prý tehdy nevěděl, u některých zjištění byl přesvědčen, že je nemusí oznamovat. Výpovědi svědků-vězňů také naznačovaly, že ve věznici bylo zvykově vymezeno určité „hřiště k měření závadovosti jednání“, respektive k jeho tolerování. Sporný byl bod obžaloby, kterým byl činěn odpovědným za „zmizení“ šesti zabavených mobilů z jeho kanceláře. Podle obhájce jeví tendence k nedbalosti, ale nikdy se ze zabavených drog či mobilů neobohatil, ani s nimi nikomu neopatřil nějakou výhodu.

Církevní „azyl“ narazil

O poskytování útulků běžencům v zařízeních církví v Bavorsku náš web opakovaně informoval – duchovní se odvolávali na institut „církevního azylu“, na povinnost pokytování pomoci potřebným. „Křesťanská láska k bližnímu teď přivedla dva duchovní z Altöttingu do konfliktu se světskou justicí,“ píše PNP. Státní zastupitelství v Traunsteinu je vyšetřuje kvůli poskytování tohoto „azylu“, kterým se prý dopouštěli trestného činu pomoci k nedovolenému pobytu.

Podle informací pasovského listu jde o městského faráře Günthera Mandla a kapucínského preláta Norberta Schlenkera, u druhého hlavně proto, že je představeným klášterů St. Konrad a St. Magdalena – příslušným k uprchlíkům tam byl bratr Jeremias Borgars. Ten sám říká, že od roku 2015 vyjednal asi 40 takových azylů a zhruba stejně žádostí odmítl.

Oba vyšetřované už policie vyslechla, podle Mandla „ve velmi zdrženlivém, přátelském tónu“ (PNP). Podrobnosti obvinění nechtějí uvádět „s ohledem na osoby azylantů“. Má jít ale o přímé ubytování běženců nebo jejich předávání dál, například klášteru Rupertus, jehož proboštem je farář Mandl.

Vyšetřování prý nerozumí bratr Jeremias a argumentuje domluvou církve se spolkovým úřadem pro migraci a uprchlíky v roce 2015, v době největšího přílivu běženců, podle které má být církevní azyl za určitých předpokladů strpěn. „Prováděcí pokyn“ dala Německá biskupská konference, podle níž „azyl“ měl být poskytován jen v absolutně tvrdých případech. Jeremias za takový považuje třeba příklad mladé, hezké černé Afričanky, která má být odsunuta do Itálie, „ačkoliv každý, kdo se v situaci trošku vyzná, ví, že ji tam čeká s devadesátiprocentní jistotou prostituce“. Další podmínkou dohody bylo, že nepůjde o „divoký azyl“, že jména a místa pobytu uprchlíků budou úřadům oznámena. Tím se řídili i kapucíni a městský farář Mandl, ale prý si „naběhli“ - zatím co v jiných spolkových zemích jsou státní zástupci aktivní zpravidla až po oznámení třetích osob, bavorské orgány vyvíjejí prý znatelně víc vlastní iniciativy, tedy bez podnětu zvenčí, píše PNP.

Bavorské ministerstvo spravedlnosti postup odůvodňuje povinností principu legality – má prý velký respekt před humanitárním angažmá církví, ale poskytnutím „azylu“ mohou naplňovat skutkovou podstatu navádění nebo pomoci k nedovolenému pobytu. Takzvaný církevní azyl není „prostorem bez jakéhokoliv práva“, řekla mluvčí ministerstva.

S tím bratr Jeremias ani prelát Mandl zcela nesouhlasí. Jsou prý k právnímu státu samozřejmě loajální, ale v těchto případech platí vážit mezi loajalitou a milosrdenstvím. Nemohou prý přece neděli co neděli kázat lásku Boží, a pak říci, že ty lidi zkrátka vyhodíme – to by podle nich byla zrada Bible.

Na situaci už reagovali i politici a požadují vysvětlení postupu od ministerstva spravedlnosti, uzavírá PNP.

Těhotné učitelky domů!

Učitelky v jiném stavu v Bavorsku jsou kvůli přetrvávající chřipkové vlně uvolněny z vyučování až do začátku velikonočních prázdnin, napsala PNP. Podle ministerstva školství se tak má snížit nebezpečí nákazy těhotných. Směrnice platí také pro zaměstnankyně správy a žákyně. Výuka má být nadále zajištěna například nasazením pomocných sil. Kdyby to nebylo možné, mají být žáci ve škole opatrováni jinak. Školy také mohou nařídit přesčasovou práci, uvádí list.