Po dokončení, které je naplánováno na prosinec příštího roku, se sem přesune lůžková část a terapeutická pracoviště rehabilitačního oddělení.

Pacienti se mohou těšit na dvoulůžkové bezbariérové pokoje s balkony a bezbariérové koupelny. Víc prostoru dostanou tělocvičny a lepší zázemí získá i ergoterapeutická péče.

Podle primářky oddělení Jany Holické tu pacienti budou mít především větší komfort. „Stávající prostorové možnosti oddělení jsou na maximu svých možností, spektrum těch, kteří potřebují rehabilitační péči, se rozšiřuje zejména o pacienty po cévní mozkové příhodě, proto vybudujeme novou lůžkovou část oddělení,“ vysvětluje ředitel Úseku interních oborů Michal Šnorek.

Zbrusu nové prostory získá v pavilonu i stanice dárců krve. Bude mít větší odběrovou místnost, ale také pohodlnější čekárnu před odběry a odpočinkovou místnost pro dárce po odběrech. Přibude tu další ambulance a specializovaná odběrová místnost. Dárci se sem dostanou samostatným vstupem z Preslovy ulice, k dispozici budou mít i nové parkoviště s prostorem pro autobus.

„Jsme rozděleni na část dárcovskou a část výrobní s krevní bankou. Ty jsou od sebe neprakticky daleko, nemůžeme se proto dočkat, až budeme pohromadě spojení jen nadzemním mostem,“ doplňuje další výhodu primář transfuzního oddělení Petr Biedermann.

Tím ale stavební aktivity nemocnice nekončí. „Důležitou součástí naší péče je také čistota, týká se i uniforem a nemocničního prádla. Současně proto zahajujeme i stavbu moderní prádelny. Za osm měsíců nahradí starý provoz, který již nevyhovuje potřebám moderních technologií,“ dodává člen představenstva Jaroslav Novák.

Obě budovy vyjdou celkem na 217 milionů bez DPH. Nemocnice je platí z vlastních zdrojů. Akce jsou součástí dlouhodobé přestavby horního areálu a plánu opuštění dolního areálu.

Letos nemocnice rekonstruuje historickou budovu pro potřeby psychiatrického oddělení, hotovo bude na přelomu ledna a února. V polovině roku začal sloužit nový objekt emergency. Obě právě zahájené stavby stanice dárců krve a lůžkové části rehabilitace i nové prádelny jsou poslední letošní velké stavby. Hotový je projekt na nový pavilon chirurgických oborů, na jaře by mohla být zahájená stavba.