Kromě dětí znamená nový školní rok nástup také pro pedagogy. Poprvé po pětadvaceti letech na začátku září nezamíří do školy Zdeněk Dvořák. Čtyři měsíce působí jako náměstek hejtmanky Jihočeského kraje pro školství a sociální věci. Zdeněk Dvořák 25 let řediteloval na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna a Církevní základní škole v Českých Budějovicích. Nyní už první školní den nezažije, ale na Bigy bude pár hodin týdně učit etiku.

Jaké bylo rozhodování, že seknete s ředitelováním a stanete se osobou zodpovědnou za školství a sociální věci Jihočeského kraje?
Přiblížil se můj důchodový věk, pan biskup si přál v církevním školství již změnu a chtěl jsem se věnovat více politice.

Ve školství jste se pohyboval čtvrt století. Takže adaptace nebyla těžká?
Školství je mi bližší i proto, že v roce 1990 jsem nastoupil na jihočeský krajský národní výbor za Občanské fórum jako vedoucí odboru školství. Když jsem pak o dva roky později začal působit na gymnáziu, měl jsem podrobný přehled, kde jsou v kraji jaké školy, gymnázia, jaká se řeší problematika, takže nyní mám pocit, že jsem se vrátil na původní místo.

Jaké vidíte ve školství hlavní problémy, které chcete a budete řešit?
Na jedné straně máme v kraji studijní obory, ze kterých je velmi dobré uplatnění, například zdravotní sestry, kterých ale produkujeme velký nedostatek, protože chybí zájemci. Na druhé straně tu fungují školy v oborech, o něž je mezi studenty větší zájem, ale po ukončení studia tady nenajdou uplatnění. Jsem přesvědčen, že musíme více pracovat se základními školami a devátými třídami. Je nutné dětem vysvětlovat: když absolvujete tuto školu či učební obor, nenajdete uplatnění, práci, a když půjdete na zdravotní školu, jako sestry máte práci zajištěnou do důchodu a platy jsou už dnes slušné.

Jako náměstek hejtmanky působí Zdeněk Dvořák čtyři měsíce. Pětadvacet let strávil jako ředitel Biskupského gymnázia J. N. Neumanna a Církevní ZŠ v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník / Jana ZuziakováJako náměstek hejtmanky působí Zdeněk Dvořák čtyři měsíce. Pětadvacet let strávil jako ředitel Biskupského gymnázia J. N. Neumanna a Církevní ZŠ v Českých Budějovicích.Autor: Deník / Jana ZuziakováNadbytek studijních míst neperspektivních oborů a nedostatek zájmu o ty potřebné by snad mělo vyřešit plánování?
To určitě, ale samotné plánování nepomůže tomu, aby se mezi mladými zvýšil zájem o určitý obor, spíše zabere přesvědčování a rozhovory. Přivést jim na základku člověka pracujícího v určitém oboru, třeba zdravotní sestru, která jim svou práci popíše. Pořádat besedy s lidmi konkrétních oborů, zavést žáky na různá pracoviště…

Kde je to nejvíce akutní?
Nedostatek lidí pociťují technické obory v Kaplici, která nabízí 400 pracovních příležitostí pro techniky, kteří ale na trhu práce nejsou. Tady vidím stejnou cestu – na schůzkách říkat rodičům, že jsou firmy, které čekají na zaměstnance. A že jejich děti budou pracovat v místě, kde bydlí.

Kolik dětí ve školách
Rozdíly mezi školním rokem 2012/13 a 2017/18:
- o 288 více prvňáků
- o 5679 více žáků ZŠ
- o 3043 více studentů SŠ
- o 3193 méně dětí v maturitních oborech
- o 1015 méně dětí v učebních oborech

Co řešíte v sociální oblasti?
V současné době došlo k navýšení platů pracovníků v sociálních službách o více než 23 procent a, u ostatních pracovníků o 9,4 procenta. Z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR však přišla jen část prostředků, i přesto vedení Jihočeského kraje rozhodlo, že prostředky rozdělí mezi všechny organizace, bez rozdílu zřizovatele či zakladatele.

Bez ohledu na výše uvedené navýšení je stále nedostatek personálu, především pečovatelek u lůžka. Jihočeský kraj se bude snažit zapojit do projektu, který je zaměřen na získávání kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí.

Dále je velkým tématem kvalita poskytované péče, především v lůžkových zařízeních. Zaměřujeme se v současnosti na taková provozní i investiční opatření, která povedou k maximálně dvoulůžkovým pokojům v krajských zařízeních.

Vašimi koníčky jsou myslivost, rybaření, cestování. Měl jste na novém působišti dovolenou?
Měl jsem týden dovolené a prožil jsem ji v krásné přírodě Jižních Čech.