„V lese u obce Řeteč poblíž hranic Jihočeského a Středočeského kraje byla nalezena nádoba, která ukrývala 1341 stříbrných denárů z doby vlády panovníků Břetislava I. a Spytihněva II. V rámci České republiky se jedná o jeden z největších depotů mincí tohoto období,“ informoval vedoucí archeologického oddělení Prácheňského muzea v Písku Jaroslav Jiřík.

Nádoba byla uložena v hloubce jen asi deseti centimetrů a přestože byl prostor narušen lesní těžbou, nedošlo k jejímu poškození. „Místo nálezu jsme podrobili intenzivnímu průzkumu, jehož výsledek byl ovšem negativní. Lze tedy usuzovat, že mince byly ukryty v prostoru mimo soudobá sídla,“ doplnil archeolog Tomáš Hiltscher.

Poklad od obce Řeteč je už druhým letošním nálezem historických mincí na Písecku. V prvním případě se jednalo o mince z 15. století nalezené u obce Kučeři