Další krabici s cigaretami za 30 000 korun nestačil odnést.